Đề xuất thuê tập đoàn quốc tế quy hoạch tài nguyên du lịch

.
  • Tín hiệu vui cho du lịch Việt Nam
  • Du lịch cất cánh rồi "bay tà tà"!
  • Xúc tiến du lịch: Nói nhiều làm ít
  • Tín hiệu vui cho du lịch Việt NamTín hiệu vui cho du lịch Việt Nam
  • Du lịch cất cánh rồi Du lịch cất cánh rồi "bay tà tà"!
  • Tín hiệu vui cho du lịch Việt NamTín hiệu vui cho du lịch Việt Nam
  • Du lịch cất cánh rồi "bay tà tà"!
  • Xúc tiến du lịch: Nói nhiều làm ít

GS Lược đề xuất thuê một tập đoàn hàng đầu thế giới về du lịch để quy hoạch và sử dụng triệt để các tiềm năng sẵn có, trong đó lợi thế nhất là du lịch biển. Cần một quy hoạch tổng thể, chứ không thể manh mún tự phát như hiện nay.


Y.Anh
Nguồn: nld.com.vn